ارتفاع مجاز در غرفه سازی

چهارشنبه 01 بهمن ماه 1399

ارتفاع مجاز در غرفه سازی

یکی از مسائلی که شما باید حتماً از آن آگاه باشید ارتفاع مجاز غرفه سازی نمایشگاه در سالن ها و مراکز برگزاری همایش ها و نمایشگاه های بین المللی باشد که بسیار تاثیرگذار خواهد بود در سبک طراحی غرفه و عملیات ساخت غرفه نمایشگاهی شما و همچنین بسیار تأثیرگذار خواهد بود در کنترل هزینه شما در زمینه قیمت غرفه سازی و دستیابی شما به غرفه سازی ارزان و یا ساخت غرفه ارزان در هر نمایشگاهی که باعث می‌شود شما بدانید که چقدر اجازه غرفه سازی دارید و چه قدر می توانید هزینه غرفه سازی خود را کنترل کنید

هر یک از مراکز نمایشگاهی برای خود قوانین دارند و ارتفاع مجاز غرفه سازی خاص خود را دارند که این ارتفاع که در نظر گرفته می‌شود با توجه به امکانات تاسیساتی و سازه ای سالن نمایشگاهی آن‌ها و همچنین ارتفاع سالن نمایشگاهی آنها در نظر گرفته می‌شود و همچنین در سالنهای نمایشگاهی که ارتفاع سالن کلی پایین می باشد همیشه حداکثر یک متر فاصله تا سقف در نظر گرفته می شود و حداقل نیم متر فاصله از سقف سالن نمایشگاهی به برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سازه ها و سقف نمایشگاه در نظر گرفته می شود. محدودیت از ارتفاع سالن تنها به دلیل ساخت غرفه نیست یعنی وقتی که سازه نمایشگاهی تمام شده و نصب شده یک ارتفاع مشخصی در آن در نظر گرفته می‌شود اما مهمتر از آن زمان ساخت غرفه نمایشگاهی و زمانی که تیم نجاری غرفه سازی نمایشگاهی در حال فعالیت می باشند و آنها ناچار خواهند شد تا سازه های مربوط به غرفه را بالا و پایین کرده و آنها را به داخل غرفه هدایت کنند در برخی از موارد ناچار خواهند شد تا سازه را کج کنند یا ارتفاع آن را کمی بالاتر ببرند یا پایین‌تر ببرند تمام این مسائل می‌تواند باعث شود اگر شما ارتفاع مجاز غرفه سازی یک سالن را در نظر نگرفته باشید نا خواسته به آن سالن ضرر زیان مالی زده و شاید به ساختمان سقف و دیواره‌های آن سالن یا قسمت‌هایی از آن سال‌نها که پایین تر از بقیه جاها می‌باشد ضربه زده و ناچار بشوید هزینه و ضرر و زیان و خسارت به سالن نمایشگاهی پرداخت نمایید. اگر غرفه سازی شما در دو طبقه انجام می گردد حتماً دقت بفرمایید که ارتفاع مجازی که در نقشه‌های شما درج می‌شود و از طرف ستاد برگزاری و نمایشگاه محل برگزاری غرفه‌های نمایشگاهی شما اعلام می گردد با احتساب ارتفاع کوه قاف تا حداکثر ارتفاع سقف غرفه در نظر گرفته می‌شود یعنی اگر شما می‌خواهید غرفه دو طبقه بزنید و در یک سال و حداکثر ارتفاع مجاز شما سه متر و ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده و اعلام شده است شما تا انتهای طبقه دوم می توانید ۳ مترو ۵۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشید و حق اضافه دو سازه و اینکه ارتفاع شما پیش از این مقداری که اعلام شده باشد را نخواهید داشت کار اینکه افراد در طبقه بالا می تواند قدم بزنند و یا اینکه وقتی شما طبقه دوم را ایجاد کنید ها به سقف نمایشگاه گیر نمی کند اینها مسائلی است که شما باید در زمان طراحی غرفه نمایشگاهی خودتان با هماهنگی از ستاد برگزاری و آشنایی با سالن برگزاری نمایشگاه خود را در نظر بگیرید به طور مثال در سالن میلاد پایین و میلاد بالای نمایشگاه بین المللی تهران همانطور که می بینید در جدول ارتفاع سالن های نمایشگاه نیز تأکید شده است شما مجاز به ساخت غرفه دوطبقه نمی باشید چرا که ارتفاع آن سالن نمایشگاهی حداکثر ۳ مترو ۵۰ سانت از کف زمین می‌باشد و در نقاطی به دلیل وجود تاسیسات خنک کننده و گرمایشی موجود در آن قسمت که اگر شما حرف های دوطبقه بسازید قطعاً غرفه داران می‌توانند از آن استفاده کند و سران به آن سازه ها گیر می‌کند و در در مواردی اصلاً نمی‌توانند وارد طبقه دوم خود شود به خاطر همین که شما باید در نظر بگیرید که طراح غرفه های نمایشگاهی شمال به این موضوع آگاه باشد و اگر این موضوع را نمی داند شما خودتان این موضوع را به آن یادآوری کنید و هزینه‌های خود را بیهوده اضافه نکنید چرا که در برخی از سالنهای نمایشگاهی ما ارتفاع مجاز محدود به دلیل وجود تاسیسات در سالن داریم نه به دلیل دلخواه بودن یا نخواستن برگزارکننده نمایشگاه به طور مثال در سال نمایشگاهی شما اگر یک غرفه نمایشگاهی با ارتفاع ۳ متر بسازید در برخی از نقاط سالن به دلیل وجود ال سی دی هایی که جهت نمایش در سالن قرار گرفته است به سازه شما با ال سی دی ها درگیر شده و موجب آسیب رساندن به آنها می شود یا اگر در هتل المپیک تهران شما سازه های اطراف و بیش از ۲ متر و ۷۰ سانتیمتر بسازید شما با مشکل برخورد دیواره غرفه با ستونهای کنار چادر برگزاری نمایشگاه دچار خواهید شد و ناچار خواهید بود تمام دیوارهای خود را در آن قسمت ببرید و اگر سازی داشته باشید سازهای شما به مشکل خواهد خورد بنابراین باز هم ذکر می کنیم در صورتی که می خواهید با ارتفاع بسازید یا اگر از ارتفاع سالن مورده نظر آگاهی کامل را ندارید حتماً با ستاد برگزاری نمایشگاه و یا مسئول برگزاری آن سالن نمایشگاهی تماس گرفته و اطلاعات کافی را از آنها دریافت کنید چرا که هزینه های بسیار زیادی را بر دست شما خواهد داشت اگر آن را نداشته باشید.